Interview Nicolette Verlaan, Stagebegeleider bij Stagebureau RA van USG Finance

Tijdens je RA-stage wil je begeleid worden door betrokken begeleiders die stevig met hun voeten in de praktijk staan. Nicolette Verlaan RA is stagebegeleider bij het Stagebureau RA van USG Finance en combineert in die rol haar jarenlange ervaring met een vernieuwende kijk op het halen van een RA-titel. We voelden haar aan de tand over de RA-stage van USG Finance.

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Nicolette Verlaan, Executive Consultant bij USG Finance. Ik ben sinds 1993 RA en heb jarenlange ervaring, zowel in de business als in de public sector. Op dit moment houd ik me deels bezig met opdrachten, dus echt in de praktijk werken voor klanten, en deels met productontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor onze klanten. Daarnaast ben ik begeleider bij het Stagebureau RA van USG Finance.  

Waarin onderscheidt de stage bij jullie zich van die bij een groot kantoor?

Het belangrijkste verschil is dat je aan beide kanten van de tafel zit. Een deel van de opdrachten is echt als auditor, waarbij je dus de rol van accountant vervult en volwaardig betrokken bent in het controleproces. Maar een eveneens substantieel deel zit je als controller of assistent-controller aan de klantkant, dus de kant van degene die gecontroleerd wordt. Zo ontwikkel je je veel breder, omdat je leert hoe het echt werkt binnen een onderneming. Soms moet je bijvoorbeeld een projectadministratie opzetten en dat is natuurlijk een heel leerzaam proces. Veel accountants kennen alleen de kant van de externe controleur en dan is er niets makkelijker dan zeggen zo en zo moet je het doen, dit is fout en dat is goed. Maar als je ook aan de andere kant zit dan leer je waar mensen in de praktijk tegenaan lopen binnen een organisatie.

Hoe zit de stage, of het curriculum, in elkaar?

De ijkpunten zijn een aantal semesters met jaarplannen en semesterverslagen. De praktijkopleiding wordt streng gereguleerd door de NBA en dat is een strak stramien. Dat is niet anders dan bij de grote kantoren. De praktijkstage bestaat uit drie jaren en voor ieder jaar moet je een jaarplan maken. Daarin formuleer je je leerdoelen, waaronder bepaalde vaktechnische zaken maar ook hoe je omgaat met dilemma’s in de controle. Vervolgens maak je ieder semester een verslag. Dat plan en die verslagen zijn de ruggengraat van de stage. Dat klinkt simpel, maar dat is een heel behoorlijke belasting. Je moet allerlei casussen beschrijven die je in je dagelijkse werk tegenkomt en daar moet ook nog een opbouwend karakter in zitten. Je werkt dus steeds meer naar het niveau toe van een accountant die zelf die controleverklaring afgeeft. Dit wordt allemaal vastgelegd in de elektronische werkomgeving van de NBA.

Liggen de einddoelen muurvast?

Ja, de einddoelen en het niveau dat je moet halen, liggen muurvast. Dat is een heel pittig traject. RA achter je naam krijgen is niet makkelijk, maar daarom juist zo interessant.

Ben je als stagebegeleider zelf actief in de praktijk?

Zeker. Zoals ik al zei ben ik in 1993 RA geworden, dus ik begeleid mijn stagiairs op basis van bijna 25 jaar praktijkervaring.

Hoe vaak spreken student en begeleider elkaar en in wat voor context?

Per jaar doet een student diverse opdrachten en aan het begin van iedere opdracht kom ik langs en praat ik met hen en hun directe leidinggevenden. We bespreken de leerdoelen en toetsen of de werkzaamheden van voldoende niveau zijn om aan de praktijkstage-eisen te voldoen. Dat betekent dus ook dat ik aan de opdrachtgever goed duidelijk moet maken dat hij een verplichting heeft richting de student, namelijk dat de opdrachten van voldoende zwaarte en inhoud zijn. Tijdens de stage hebben we geregeld telefonisch overleg en bij het beoordelen van het semesterverslag toets ik uiteraard of de werkzaamheden van voldoende niveau zijn geweest. Bij de afronding van de opdracht ga ik vaak nog met de stagiair langs bij de opdrachtgever om te evalueren.

Hoe kijkt de NBA naar jullie Stagebureau?

Het belangrijkste onderscheid met de stagebureaus van de kantoren, is dat onze begeleiders iets meer op afstand zitten en zich niet dagelijks met de student bemoeien. De NBA vond dat best spannend en bij de oprichting van het Stagebureau hebben ze aangegeven dat ze heel strak gingen monitoren of dat wel werkte. Onlangs zijn ze op bezoek geweest om de boel te checken en die toetsing hebben we met vlag en wimpel doorstaan. Hun enige opmerking was dat we de contactmomenten met student en opdrachtgever goed moesten vastleggen in het dossier en dat doen we dan ook consequent.

Hoe reageert de markt op jullie stagebureau?

Tot nu toe goed. Onze stagiairs hebben mooie opdrachten en halen allemaal het vereiste niveau. Binnenkort gaan de eerste van onze stagiairs op voor hun titel en dat ziet er allemaal goed uit. Als USG Finance gaan we de komende tijd hard werken om onze propositie meer bekendheid te geven in de markt, zodat we ieder jaar meer gemotiveerde professionals op weg naar hun RA-titel kunnen helpen. De markt verbreedt zich sterk en dat vraagt om breder opgeleide financials, dus hoe meer stagiairs wij opleiden, hoe beter we aan die veranderende vraag kunnen voldoen.

blog-ned-talent